Vyklízení bytu jednoduše

Dnes si můžeme objednat odbornou firmu prakticky na cokoliv. Ne jinak tomu je i v případě, že potřebujeme vyklidit byt či dům například v pozůstalosti nebo jen z důvodu, že jej potřebujeme prodat, ale i v případě,že je byt po živelné pohromě. Není to jistě nic příjemného, ale můžeme si právě na tuto práci najmout odbornou firmu.

Čím můžeme začít

Určitě prvním faktorem k takovému rozhodnutí je, že se nemusíme namáhat s vyklízením sami a ušetříme si tak svůj čas, ale i fyzickou námahu. Pokud se tedy rozhodneme pro firmu, je třeba se s pracovníky zkontaktovat a společně posoudit stav a rozsah vyklízení. Může jít například o malý byt 1+1, který lze vyklidit během jednoho dne přijde samozřejmě levněji, než dvoupodlažní starý dům, který má ještě přilehlou zahradu. Pracovníci odborné firmy rádi přijedou a sepíší s námi vše potřebné, také nám mohou sdělit i předběžnou kalkulaci, která se může výrazně lišit a to nejen k velikosti objektu, ale i k rozsahu služeb. tato návštěva před samotnou realizací vyklízení je jistě důležitá i pro samotnou firmu, neboť jen tak může zjistit, kolik pracovníků bude na tuto akci třeba a kolik času bude potřeba.

Vyklízení bytu představuje několik fází

Prvotní fází bylo již zmíněné shrnutí celé akce. Další fází je samotná realizace. Firma také může přistavět objemový kontejner, který splní jistě svou funkci. Veškeré věci, starý nábytek a harampádí se do něj jistě vleze a je náležitě odvezen na skládku. Některé věci je také možné třeba věnovat charitě, ale to je samozřejmě na domluvě. Veškerý odpad je také uložen do pytlů a ty jsou pak také zlikvidovány. Velkoobjemové kontejnery mají různou velikost a není třeba se obávat, že by se do něj všechen odpad nevešel. Služby odborných firem také zahrnují ekologickou likvidaci především starých elektronických přístrojů, které představují asi největší problém. Samozřejmě, že i o tohle se firma postará.

Vyklízení ale představuje také drobné bourací práce, demontáž starého nábytku, velkých skříní a kuchyňských linek. Je třeba také zlikvidovat i sanitární části koupelen a wc. Mohou nastat i případy kdy jde o biologický odpad, například po úmrtí, po narkomanech nebo požáru a zde je nezbytné použití ochranných obleků. Tady se také nabízejí služby jako je deratizace nebo desinfekce, ale také dezodorizace, což je což je technologie čištění, kde emitovaný ozón rychle reaguje s mikroorganismy a musí se náležitě vyčistit, aby nedocházelo k šíření bacilů.

Cena práce

Pokud jde o cenu takové vyklízecí práce, ta záleží samozřejmě na velikosti objektu, který je určen k vyklízení a také na složitosti dané práce. V určitých případech se může cena lišit, a to vzhledem právě ke složitosti práce, ale nic na tom nemění situaci, kdy je odvedena rychlá a spolehlivě provedená práce.

Vyklízecí práce také mohou být provedeny v rámci jednoho, ale pokud se jedná o větší objekt a složitost práce, může se práce protáhnout i na více dní. Tyto odborné firmy ale nemají v popisu práce pouze vyklízení prostor soukromých osob. Vyklízet se může také různé objekty fyzických osob, jako například skladové prostory, staré objekty určené k prodeji či demolici, ale může se jednat také o vyklízení kanceláří, kde se nachází nábytek, podlahové kratiny, ale i archiv a staré dokumenty, které jsou určeny ke skartaci.

Je třeba také zdůraznit, že veškerý odpad, který vznikne prací vyklízením, je náležitě ekologicky zlikvidován a také odvezen na řádné a povolené skládky nebo do specializovaných sběrných dvorů, kam se odváží zejména elektrospotřebiče.