Výpověď z pracovního poměru

Právním rámcem pro pracovní poměr a jeho instituty, jako je například výpověď a s ní spojené odstupné je Zákoník práce. Pokud se rozhodnete začít podnikat nebo si najít novou práci a dosavadní zaměstnání opustit, máte dvě možnosti. Buď se se zaměstnavatelem dohodnout a uzavřít písemnou dohodu o skončení pracovního poměru, nebo dát výpověď.

Pro oba případy existují vzory a například pro výpověď si můžete vybrat z několika druhů výpovědí. Na internetu můžete najít i cenné rady ohledně výpovědi, které se vám mohou v průběhu podání výpovědi hodit.

Než se rozhodnete

Změna práce je závažné rozhodnutí, které je třeba dobře zvážit po všech stránkách. Určitě není dobré se ukvapovat a po špatném dni v práci či po sporu se šéfem si hned stáhnout výpověď vzor, vyplnit jej a hned předat nadřízenému nebo personalistovi. Je třeba posoudit, zda dosavadní práce je opravdu tak špatná, abyste ji museli měnit. Také se zamyslete nad tím, zda je právě vhodný čas pro změnu, neboť se jedná o časově i psychicky poměrně náročný proces.

Jak má výpověď vypadat

V každém případě musí být výpověď podána v písemné formě. Záleží také na formulaci, aby z textu jednoznačně vyplynulo, že jde o výpověď z pracovního poměru. Další nezbytnou podmínkou je zaslání výpovědi buď poštou nebo nejlépe předat ji zaměstnavateli osobně proti podpisu.

Informace spojené s výpovědí

Obecná výpovědní lhůta je dvouměsíční. Tato lhůta nezačíná, jak se mnozí mylně domnívají, dnem podání výpovědi, nýbrž prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. To znamená, že lhůta výpovědi podané například 4. září, začne běžet 1. října a pracovní poměr skončí 30. listopadu.

Během výpovědní lhůty náleží zaměstnanci půl dne volna týdně pro hledání nového zaměstnání. Jiná pravidla platí pro zkušební dobu, kdy je možné pracovní poměr ukončit bez uvedení důvodů v podstatě z hodiny na hodinu, a to z obou stran.

Odstupné

Náleží zaměstnanci, pokud mu dá výpověď zaměstnavatel. Nejčastěji to bývá z důvodu rušení firmy nebo zefektivnění provozu. Podle zákoníku práce bývá odstupné ve výši maximálně tří platů. Nárok na odstupné pro zaměstnance ovšem nevzniká, pokud podá výpověď sám.