Jak se správně chovat na pracvoním pohoru: Nic nepřehánějte!

Na pracovním pohovoru vlastně prodáváte sami sebe. Ale při tom je snadné udělat chyby a odradit tazatele. Konečně jste na pracovním webu, jakým je například také cz.jobimi.com, našli práci snů, ale po absolvovaném pohovoru přišel pouze odmítavý email a práce Plzeň byla nabídnuta někomu jinému?

Tazatel nebo náborový manažer má zásadní úkol – vybrat nejvhodnější kandidáty na inzerovanou pracovní pozici. Proto se budou vždy ptát, křížově vás vyslýchat a zjistit váš skutečný charakter nebo alespoň způsob, jakým přemýšlíte o konkrétní situaci na pracovišti.

I když jste zřejmě připraveni zaměřit se na své silné stránky během pohovoru, možná si neuvědomujete, co by se dalo považovat za slabost. A pokud ne, můžete tazatele snadno odradit a práce bude nabídnuta dalšímu uchazeči.

Nebuďte za „všeználka“

Můžete mít několik let pracovních zkušeností za sebou. Můžete mít také širokou škálu potenciálních dovedností. Je ale obrovskou chybou ukazovat, že víte všechno.

Tazatelé hledají kandidáty, kteří jsou připraveni učit se novým věcem a růst v zaměstnání. Proč by zaměstnavatel chtěl přijmout kandidáta, který se nepřizpůsobí? Samozřejmě byste měli být hrdí na své minulé úspěchy. To ale neznamená, že se nemůžete posunout dál a dozvědět se více.

Pokud nechcete tazatele odradit, nikdy se nepokoušejte naznačit, že jste dosáhli nejvyšší úrovně svých znalostí. Budete mít větší šanci na získání práce Most.

Vyhněte se nevhodným poznámkám

Tazatelé nebo náboroví manažeři bedlivě sledují každé slovo, které řeknete o nadřízených a spolupracovnících z vaší minulé práce. I když se necháte vyprovokovat, nikdy byste neměli přestat být ostražití – pokud nechcete tazatele odradit. Měli byste se za každou cenu vyvarovat sexistických nebo rasistických poznámek.